Válás ABC

Válás esetén már nagyon nehéz meghatározni, hogy mikor és milyen okból indult el az a folyamat, amely a kapcsolatot a szétesés felé sodorta. Nincs két egyforma válás, mindegyiknek más a története, másak a szereplői és más a dinamikája. Egyáltalán nem mindegy viszont, hogy milyen forgatókönyv szerint zajlik le ez a folyamat, az előre gondolkodás és az időben felkészülés segíthet megóvni Önt és gyermekeit egy hosszan elhúzódó gyűlölködéstől.

Amennyiben a válás elkerülhetetlen, akkor a cél az, hogy a lehető leggyorsabban és legkevésbé fájdalmasan, méltósággal bonyolítsuk le a házasság felbontását.

A Ptk. 373. cikkelyének értelmében a házasság a következő okok miatt bontható fel:

– a házastársak közösen benyújtott kérelme, egyező akaratnyilvánítása alapján (ún.”megegyezésen alapuló bontás”) vagy egyik házastárs kérelmére, amennyiben ezt a másik fél elfogadja,

bármelyik házastárs kérésére, nyomós indokok miatt, ha a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, (ún. “tényállásos bontás”),

–  bármelyik házastárs kérésére, ha a felek között legalább 2 éve megszakadt az életközösség, illetve

– azon házastárs kérelmére, amelynek egészségi állapota lehetetlenné teszi a házasság folytatását.

Amennyiben a házastársak megegyeznek a válást illetően és nincs közös kiskorú gyermek, akkor a válást közigazgatási úton kimondhatja a házasságkötés helye szerint vagy az utolsó közös lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető vagy közjegyző.

 A válást  tanusító okiratot mindkét esetben egy 30 napos gondolkodási határidő eltelte után állítja ki az anyakönyvvezető/közjegyző, anélkül, hogy megállapítaná a házasság felbontásáért felelős bármelyik fél vétkességét.

A bírósági eljárás elkerülése végett feltétlenül szükséges, hogy a felek a válással kapcsolatos minden kérdésben megállapodásra kerüljenek: névviselés, gyermekelhelyezés, kiskorú gyermek lakóhelye, a gyermek(ek) és a különélő szülő közötti kapcsolattartás, gyermektartás.

Amennyiben az egyik házastárs nem akar elválni vagy a felek a válást érintő  bármilyen kérdésben nem tudnak megállapodni, akkor az egyedüli járható út a bírósági házassági bontóper, amelynek keretén belül fel kell tárni a kapcsolat megromlásához vezető okokat.

Ilyenkor a keresetet benyújtó házasfélnek kell bizonyítania azt, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. Az okokat általában tanúkkal lehet bizonyítani, de okirati és egyéb bizonyításnak is helye lehet.

A házasság megromlásáért nem felelős félnek lehetősége van a válásért “felelős” házastárstól kártérítést követelni, amennyiben a válás számára bármilyen sérelmet okozott.

Ugyanakkor, 20 évnél tovább tartó házasság felbontása esetén, amennyiben a bíróság a válást az alperes kizárólagos hibájából mondja ki, a felperesnek joga van egy kompenzációs szolgáltatásra, amely a felperes életkörülményeinek a romlásán hivatott javítani.

A Ptk. 397. cikkelyének értelmében a házasság felbontása után a volt házastársak közösen gyakorolják a szülői jogaikat, a bíróság csakis kivételes esetekben dönthet másként, amennyiben a kiskorú gyermek érdeke ezt indokolja.

Ne feledjük, hogy a jó válás mindenekelőtt egyezséggel lehetséges és a válás menete valamint költségei legtöbbször a volt házastársak közötti kommunikáció minőségén múlik.