Szerződés módosítás helyreigazítással

„Közjegyző előtt megírt lakásbérleti szerződésünk értelmezhető záradékokat tartalmaz, nem egyértelmű a szerződés időtartama. Mit lehet tenni ilyen esetben, hogyan lehet orvosolni ezt a helyzetet? – kérdezi olvasónk.

            A felek kérelmezhetik vagy a közjegyző hivatalból kijavíthatja, kiegészítheti a téves, hibás vagy mulasztásokat tartalmazó hiteles dokumentumokat. A helyreigazító végzést a jegyző csakis a felek beleegyezésével eszközölheti,   a javításról pedig az adott okirat minden egyes eredeti példányán megjegyzést kell tenni.

            Amennyiben a felek nem értenek egyet a javasolt helyreigazítással vagy a rendelkezésre álló dokumentumok nem teszik lehetővé a hiba kijavítását, a közjegyző elutasító végzésben megtagadhatja a kérelmezett módosítás végrehajtását.

A visszautasító végzés ellen, az érdekelt személy, a kézbesítéstől számított 10 napon belül panaszt nyújthat be a közjegyző székhelye szerint illetékes bíróságnál. A bíróság elrendeli a hiba helyreigazítását vagy az okirat kiegészítését, amennyiben a bizonyítékok alapján úgy értékeli, hogy a közjegyző indokolatlanul és törvénytelenül tagadta meg ezek eszközölését. 

Amennyiben a fenti eljárás nem alkalmas a hiba kijavítására, kérelmezhetjük a szerződés értelmezését a közjog szerinti bírósági eljárás keretén belül is. A Ptk. 1266-1269. cikkelyei szerint a szerződést a felek egybevágó akarata szerint kell értelmezni és nem pedig a kifejezések szó szoros jelentése alapján. Ennek megállapítására a bíróság megvizsgálja a szerződés célját, a felek között folytatott tárgyalásokat, a köztük kialakult gyakorlatot és szokásokat valamint az egyezség megkötése utáni magatartásukat. A szerződést jóhiszeműen, kifejezéseinek szövegösszefüggésükben szokásos értelme szerint valamint tárgya és célja figyelembevételével kell értelmezni.

A szerződések hatályosulásának elve értelmében, a záradékokat úgy értelmezzük, hogy azok biztosítani tudják a szerződés tényleges megvalósulását, ne vezessenek ésszerűtlen következtetésekhez.