Ismét módosul a GYES!

A rossz népességi mutatók és a népességfogyás már európai tendenciának számítanak. Úgy Románia, mint Magyarország népességi mutatói a legrosszabbak között vannak Európában, pedig más országokban is lesújtó a helyzet.

A népességnövelés, a bátrabb gyermekvállalás nem kizárólagosan politikai kérdés, sokkal több tényező befolyásolja, viszont számos példa igazolja, hogy egy átfogó, kedvező családpolitika segíthet a helyzeten, növelheti a születések számát.

Ezt hivatott szorgalmazni a Hivatalos Közlönyben április 20-án közzétett 2016. évi 66-os számú törvény, amely 2016 július 1-én lép hatályba, módosítva a gyermeknevelési szabadságot és a gyermekgondozási segélyt szabályozó 2010. évi 111-es számú Sürgősségi Kormányrendeletet .

A jelenleg hatályos rendelkezések értelmében a szülőknek választaniuk kell az egy éves (fogyatékos gyermek esetén 3 év) illetve a két éves gyermeknevelési szabadság között.  A GYES értéke a legutóbbi 12 havi nettó átlagjövedelem 85 százaléka, egy éves szabadság esetén havi legkevesebb 600 és legtöbb 3400 lej, két éves szabadság esetén legkevesebb 600 és legtöbb 1200 lej.

Az új szabályozás értelmében a gyermeknevelési szabadság időtartama két év, a szülőknek nem kell választaniuk többé a két időtartam közül és az előző rendelkezéssel szemben az új törvény a havi gyermeknevelési pótlék alsó küszöbét rögzíti csak, eltörölve a felső határt.

A két éves (fogyatékos gyermek esetén 3 év) gyermeknevelési szabadságra és gyermeknevelési pótlékra jogosult bármelyik vér szerinti szülő, örökbefogadó, a gyermek nevelésével megbízott személy illetve gyám, aki a gyermek születése előtti 2 évben legalább 12 hónapon át adózandó jövedelemben részesült.  

A július 1-től hatályos törvény alapján a gyermeknevelési pótlék értéke a szülő utolsó 12 havi nettó átlagjövedelmének a 85 százaléka, de nem kisebb mint a bruttó minimálbér 85 százaléka. Május 1-től hazánkban a bruttó minimálbér értékét 1250 lejre növelik, így a gyermeknevelési pótlék minimális érétke 1.062, 5 lej lesz a mostani 600 lejhez képest.

Ikerterhesség esetén a GYES összege nő a bruttó minimálbér 85 százalékával (1.062,5 lej), az ikerterhességből születő második gyermektől kezdődően és ugyancsak plusz 1062,5 lej támogatás jár, amennyiben újabb gyermek születik a gyes folyósításának időszakában.

Amennyiben a gyermeknevelési szabadságra jogosult szülő a két éves szabadság lejárta előtt munkába áll és adózandó jövedelemben részesül, akkor a legalacsonyabb gyermeknevelési pótlék 50 százalékának megfelelő havi 531,25 lej értékű „stimulensre”, munkába való beilleszkedést támogató és serkentő segélyre jogosult.

Az új szabályozás alkalmazandó azon személyekre is akik a törvény hatályba lépésekor, azaz 2016 július 1-én már gyermeknevelési szabadságon vannak. Azon szülők esetében, akik a két éves szabadságot választották, a folyósítandó gyermekgondozási segély értékét hivatalból növelik, az egy éves gyermeknevelési szabadságon lévő érintettek pedig kéréssel fordulhatnak az illetékes hivatalhoz, csatolva az igazoló iratokat.

A gyermeknevelési szabadság ideje alatt az érintett munkaszerződése továbbra sem szüntethető meg a munkaadó kezdeményezésére. Ez a tilalom védi a szabadságot megszakító és stimuláló segélyben részesülő személyeket is, a gyermek második születésnapjáig, időtartam amely egyszer még hat hónappal meghosszabbítható.