A mikrovállalkozásról

A 2015. évi 22-es számú törvény által jóváhagyott adótörvénykönyv értelmében mikrovállalkozásnak minősül az a gazdasási tevékenységet folytató jogi személy, amely éves összárbevétele az előző pénzügyi évben:

  • nem több mint 500.000 EUR,
  • nem banki, biztosítási, tőkepiaci (kivétel a közvetítés) tevékenységből, szerencsejátékkal vagy kőolaj és földgáz kitermelésével kapcsolatos tevékenységből származik, illetve
  • a tanácsadási és ügyvezetési tevékenységből származó bevétele nem haladja meg a forgalom 20%-át.

Az euróban megadott értékhatár lejre történő átszámítása a Romániai Nemzeti Bank által megállapított, az adott vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza árfolyamon történik.

A fenti vizsgálódást követően át kell tekinteni a tulajdonosi struktúrát is, mivel a mikrovállalkozás törzstőkéjéből az állam és az önkormányzat nem rendelkezhet tulajdoni részesedéssel.

Ugyanakkor, a fenti adatoktól függetlenül, a gazdasági társaság nem minősül mikrovállalkozásnak ha a cégnyilvántartási hivatalnál vagy a bíróságon bejegyzett felszámolás/csődeljárás alatt áll.

A mikrovállalkozás szerinti adózás kötelező az újonnan alapított vállalkozásokra illetve azokra a gazdasági társaságokra nézve, amelyek az előző pénzügyi évben eleget tettek a fenti követelményeknek

Kivételt képeznek azok az újonnan alapított vállalkozások, amelyek egy legkevesebb 45.000 lej értékű törzstőkével rendelkeznek. Nekik választási lehetőségük van a mikro és a profitadó között. A választott adózási rendszer végleges, feltéve, hogy a működése alatt a cég törzstőkéje nem csökken az említett határérték alá, ellenkező esetben a következő pénzügyi évben a mikrovállalkozásokra vonatkozó adózást kell alkalmazzák.

Az üzleti, pénzügyi év időtartama megegyezik a napári évvel. Egy újonnan alapított vagy egy megszűnt vállalkozás pénzügyi éve alatt a naptári év azon időtartamát értjük, amikor az illető jogi személy létezett.

A törvény két adókulcsot alkalmaz:

  1. az árbevétel 1%-a – ha a vállalkozás egy vagy több alkalmazottat foglalkoztat és
  2. az árbevétel 3%-a – ha a gazdasági társaságnak egyetlen alkalmazottja sincs.

Alkalmazottnak minősül az a személy aki egyéni munkaszerződés alapján, teljes munkaidőben van foglalkoztatva. Ezen feltétel teljesítve van abban az esetben is ha a vállalkozás részmunkaidőben több alkalmazottat foglalkoztat és a részarányok összessége kitesz egy teljes munkaidőt vagy ha a vállalkozás olyan megbízói vagy ügyvezetői szerződést köt, amely az illető személynek a nemzeti bruttó minimálbérnek megfelelő jövedelmet biztosít.

            A foglalkoztatott személyek számának a változása maga után vonja az alkalmazott adókulcs módosulását is.

Úgyszintén, ha az árbevétel meghaladja az 500.000 eurót vagy a tanácsadásból és ügyvezetési tevékenységből származó bevétel meghaladja a forgalom 20%-át, a bevétel alapú adó nyereségadóra változik.

A fentiek ismeretében érdemes megfontolni, hogy milyen vállalkozási formát válasszunk, hiszen sok esetben a mikrovállalkozás immár előnyösebb mint az engedélyezett magánszemély vagy az egyéni vállalkozás.