Különleges rendelkezések

Milyen juttatásokra jogosultak az egykori politikai és hadifoglyok gyermekei?

Az 1990/118-as törvény alapján havi juttatásban részesülnek a Szovjetúnióba elhurcolt hadifoglyok illetve a kommunista rendszer ellen fellépő volt politikai foglyok, a kitelepített vagy kényszerlakheyre kötelezett személyek.

A 2020/130 és 232-es sz. törvények kiterjesztették a jogosultak körét a fent említett személyek gyermekeire is, amennyiben a közvetlen jogosultak már nincsenek életben.

A törvény értelmében minden hadi- vagy politikai fogoly illetve kitelepített személy havi 700 lejes juttatásra jogosult a fogságban, börtönben vagy kitelepítésben szenvedett minden egyes év után. A kényszerlakhelyre kötelezett vagy pszihiátriai intézetbe utalt személyek esetében a havi juttatás összege 350 lej.

A gyermekeknek járó juttatás összege a születésük időpontjának függvényében változik. A gyermek jogosult a szülőnek járó teljes juttatás összegére amennyiben ő maga a fogság, illetve a  kitelepítés idején vagy kényszerlakhelyen született vagy abban az időszakban kiskorú volt. Azon utódok akik a fogság, börtön vagy kényszerlakhelyen töltött időszak után születtek a fent említett juttatás felére jogosultak. A fogságban, börtönben vagy kényszerlakhelyen elhalálozott személyek gyermekei havi 500 lejes kárpótlásra számíthatnak. (Például ha a kérelmező kiskorú volt amikor az édesapja 3 évet töltött szovjet fogságban, akkor havi 2100 lejes juttatásra jogosult.)

A pénzbeli támogatás mellett a törvény egyéb kedvezményeket is biztosít, mint például helyi adók fizetése alóli mentesség, közforgalmi személyszállítási eszközökön való díjmentes utazás, gyógyfürdőn évi egy ingyenes kezelés, stb.

A jogosultságot bizonyító dokumentumokat (halotti, születési, házassági anyakönyvi kivonat, katonakönyv, bírósági határozat, kárpótlási határozat, személyi igazolvány, bankszámlakivonat, stb)  a Szociális Kifizetési és Ellenőrző Ügynökséghez kell benyújtani, amelynek 90 nap áll rendelkezésére az ügyiratok elbírálására.  A jogosultságot megállaptó határozat egyik példányát a kérelmezőnek, a másikat pedig a Megyei Nyugdíjpnztárnak továbbítja az intézmény. A juttatás összegének a megállapítása és kifizetése a Nyugdíjpénzár feladata.

Gyakorlatban, a túlterheltség miatt, 6-8 hónapba is telhet amíg a jogosultak részesülnek az első havi juttatás kifizetésében. Az elbírálás időtartama még jobban kitolódhat amennyiben az ügycsomó nem teljes és hiánypótlásra lenne szükség. Általában a szolgáltatott dokumentumokban különböző módon szerepelő nevek esetén van szükség az ügyiratot pótolni közjegyzői hírhedtségi nyilatkozattal vagy a Nyelvészeti Intézet által kiállított okirattal.

Mivel a jogosultság megállapítása a kérés benyújtását követő hónaptól történik, így az első kifizetés alkalmával a kérelmezők visszamenőleg több hónapra szóló kárpótlási összegre számíthatnak.

A hivatal határozata ellen a kiközléstől számított 30 napon belül panaszt lehet benyújtani a megyei törvényszéken.

A típusnyomtatvány és a nyilatkozat letölthető a hivatal honlapjáról és benyújtható online vagy pedig személyesen az intézmény székhelyén. Jó hír, hogy a juttatás bármikor igényelhető, a kérés benyújtása nincs határidőhöz kötve!