Induló vállalkozás (SRL – DEBUTANT)

Induló vállalkozás (SRL – DEBUTANT), akár 10.000 Eur értékű állami támogatással

A vállalkozói tevékenység ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének a támogatása elengedhetetlen része a gazdaság fejlesztésének, a foglalkoztatás növelésének. Ennek egyik eszköze lehet az induló vállalkozások támogatása és előmozdítása, amelyre a jogi keretet a 2011. évi 6-os számú Sürgösségi Kormányrendelet hivatott biztosítani.

A jogszabály értelmében kezdő vállalkozónak minősül az a nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, akinek korábban nem volt tulajdonosi vagy részvényesi minősége más vállalkozásban, az 1990. évi 31-es számú kereskedelmi társaságokról szóló tv alapján most létesíti az első korlátolt felelősségű társaságot és saját felelősségére nyilatkozik, hogy eleget tesz a törvény által előírt feltételeknek.

A pályázati kiírásra kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő, határozatlan időtartamra létrehozott korlátolt felelősségű társaság pályázhat, amelyet egy vagy több, (max. 5) kezdő társtulajdonos hozott létre, aki(k) egyben ügyvezetői minőséget is tölt(enek) be az újonnan alapított cégben. Az említett jogszabály értelmében a társaság alapszabályzata legtöbb 5 tevékenységi körre terjedhet ki, kivételt képezve a pénzügyi és biztosítási közvetítésekkel kapcsolatos tevékenységek, ingatlan közvetítés, szerencsejáték, fegyverrel illetve alkohol és dohányáruval való keresedelem illetve az európai előírások által kivételezett olyan tevékenységek, amelyekre nem nyújthatók állami támogatások.

A korlátolt felelősségű társaság formájában létrehozott induló vállalkozás a  Cégbíróságon való bejegyzéssel  jön létre és az elnevezésében is szerepelnie kell az induló (debutant) kifejezésnek.

Lássuk mitől válik egy kezdő vállalkozás indítása bizsergetően vonzóvá?

Induló kft-ként az  üzleti tervünk legtöbb 50%-át képező, de nem több mint 10.000 EUR-nak megfelelő, vissza nem térítendő állami támogatásra vagyunk jogosultak, amennyiben kofinanszírozási forrásainkat bizonyítani tudjuk .

Ugyanakkor felcsillanhat a szemünk a 80.000 Eur -ig terjedő garancia hallatán is, amely az üzleti tervünk teljesítése érdekében felvett esetleges kölcsöneink  biztosítására hivatott.

Költséghatékonyságot biztosító rendelkezés a társaság bejegyzéséhez szükséges cégbírósági ejárás teljes illetékmentessége illetve a társadalombiztosítási járulékok kifizetése aluli mentesülés, amelyet a törvény négy, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal szemben biztosít.

Ahhoz, hogy a fenti kedvezményekben részesülhessünk, feltétel, hogy az induló kft határozatlan időre, teljes munkaidőben, munkakönyvvel alkalmazzon és foglalkoztasson legalább 2 személyt, mindaddig amíg fennáll az induló mikrovállalkozási státus.

A törvény értelmében ezen státus megszűnik a cég bejegyzésétől számított 3. év elteltével, valamint ha az esedékességtől számított 45 napon belül a társaság nem tesz eleget adófizetési kötelezettségeinek illetve ha a forgalom eléri az 500.000 Eur-t.

Kezdő vállalkozást indítani izgalmas dolog és egyben komoly kihívás, de a törvény által biztosított költséghatékony megoldások komoly segítséget nyújthatnak a sikeres kimenetel érdekében.