Kellemetlenségek az elmulasztott autóátírás miatt

Tavaly  májusban adtam el a gépkocsimat, adás-vételi szerződéssel, de az új tulaj nem íratta saját nevére az autót és azóta már kaptam pár parkolási és gyorshajtási büntetést. Mi a teendő, hogyan tudnám az autót törvényes úton törölni az én nevemről? – kérdezi B.I. olvasónk.

Gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a szerződés aláírásakor az eladó átadja úgy az autót, mind pedig az összes eredeti okmányt (forgalmi engedély, törzskönyv, stb.), teljesen megbízva a vevő jóhiszeműségében. Sokszor hanyagságból vagy szándékosan (illetékek kifizetésének elkerülése végett) az új tulajdonos nem tesz eleget a törvény által előírt kötelezettségeinek és annak ellenére, hogy az autó már több gazdát váltott, a hivatalos nyilvántartásokban még mindig az első tulajdonos nevén szerepel.

Ingóságról lévén szó, a Ptk. 1674. cikkelye értelmében, a tulajdonjog átszáll a vevőre a szerződés megkötésének pillanatában és ezt a jogügyletet jelenteni kell úgy az adóhivatalnál, mint pedig az illetékes közszolgáltatási  hatóságnál.

            Az adóhivatalnál a tulajdonjog átruházása bejelenthető úgy a vevő, mint az eladó kérésére, így a gépjárműre kirótt további adók és illetékek az új tulajdonost fogják terhelni. Ne bízzuk a vevőre ezen kötelezettség teljesítését, ellenkező esetben vállalva azt a kockázatot, hogy az eladást követően kirótt gépjárműadó továbbra is minket terheljen.

Az adóhivatalnál való bejegyzés viszont nem vonja maga után az autó forgalmi engedélyének illetve törzskönyvének az új tulajdonos nevére való átírását.

            A közúti forgalomról szóló 2002. évi 195-ös számú Sürgősségi Kormányrendelet 11. cikkelyének értelmében a tulajdonjog átruházása esetén az új forgalmi engedély kibocsátása érdekében az új tulajdonos (vevő) köteles az illetékes hatósághoz fordulni, kérelmezve a gépjármű átírását illetve a régi tulajdonos adatainak a törlését, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

            Ezen kötelezettség mulasztása kihágásnak minősül.

            A 2006. évi 1501-es számú Belügyminisztériumi Rendelet 8. cikkelyének értelmében a szerződés megkötésekor az eladónak lehetősége van a forgalmi engedély hátsó oldalán szerepelő „elidegenített” mezőben feltüntetni a gépjármű tulajdonjogának az átruházását, ezzel megkönnyítve a rendőrség számára a szabálysértések kiszűrését.

            Amennyiben a 30 napos határidő lejárta után a vevő nem íratta saját nevére az autót, az eladó kéréssel fordulhat az illetékes hatósághoz, kérelmezve a tulajdonjog átruházásának a hivatalos nyilvántartásokba való megjegyzését. Ezen megjegyzés még nem eredményezi a gépjármű átírását, de mentesítheti az eladót a más által elkövetett szabálysértések miatt kirótt különböző büntetések kifizetése alól.

            Az esetleges büntetéseket tartalmazó kihágási jegyzőkönyvek ellen az eladó panasszal fordulhat a bírósághoz a kézbesítéstől számított 15 napon belül.

            Amennyiben a vevő nem tesz eleget a törvényes kötelezettségének, az eladó peres eljárást kezdeményezhet a vevő és az átírásra illetékes hivatal ellen, arra kérve a bíróságot, hogy kötelezze a vevőt a gépjármű átírására, ellenkező esetben feljogosítva az eladót ezen eljárás lebonyolítására.