A családi vállalkozás

Elmúltál 16 és vállalkoznál? Megoldás: a családi vállalkozás! (Întreprinderea familială)

Az engedélyezett magánszemély és az egyéni vállalkozás mellett a családi vállalkozás a harmadik egyszerűsített vállalkozási forma, amelynek létesítését és engedélyezését a 2008. évi 44-es sz. sürgősségi kormányrendelet szabályozza.

Két vagy több családtag hozza létre, aki akár egyéni vállalkozó, engedélyezett magánszemély vagy más cég alkalmazottja is lehet.

Családtgnak minősül az a férj, feleség, 16 évnél idősebb gyermek, valamint IV. fokig terjedő rokon, aki:

  1. teljes cselekvőképességgel rendelkezik (gyermek esetén legalább 16 év),
  2. nem követett el a pénzügyi, könyvelési, vám- vagy adótörvények által büntetett cselekedetet,
  3. saját felelősségre nyilatkozza, hogy eleget tesz az egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi törvényes előírásoknak,
  4. szakképesítése vagy szakmai tapasztalata van, amennyiben olyan gazdasági tevékenységet szeretne folytatni, ahol ezt a törvény feltételként rögzíti.

A családi vállalkozás a tagok által írásban rögzített megalakulási egyezmény alapján jön létre, amelynek kötelező módon tartalmaznia kell a családtagok és az általuk kinevezett nagykorú képviselő személyes adatait, a működési feltételeket, a nyereség illetve a veszteséghez való hozzájárulási arányokat, a tagok közötti viszonyokat, a kilépés lehetőségét és az okirat keltezését.

Létesítése és engedélyezése a székhely szerint illetékes cégjegyzék hatáskörébe tartozik, jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A bejegyzésre irányuló kéréshez csatolni kell: a tagok személyi igazolványának/útlevelének a másolatát, a névfoglalót, a megbízott képviselő aláírási címpéldányát, a fenti követelmények teljesítését bizonyító dokumentumokat, a székhelyre vonatkozó bérleti vagy haszonkölcsön szerződést, a megalakulási egyezményt, a képviselő megbízását és, szükség esetén, a lakóbizottság beleegyezését, vagyont, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló iratokat.

A vállalkozás ügyintézését a tagok által megbízott képviselő látja el, a javakkal kapcsolatos rendelkezési jogügyletekhez (adás-vétel, stb) viszont szükséges a tagok egyszerű többségével hozott határozata. A vállalkozás által szerzett javak a tagok közös tulajdonát képezik, az alapító okiratban meghatározott részarányoknak megfelelően.

A családi vállalkozás szerződéses viszonyban állhat bármilyen magán vagy jogi személlyel, más családi vagy egyéni vállalkozással illetve engedélyezett magánszeméllyel, a kormányrendelet nem korlátozza a CAEN (TEÁOR) kódban feltüntetett gazdasági tevékenységek számát, viszont egyéni munkaszerződéssel alkalmazottakat nem foglalkoztathat.

A vállalkozás saját vagyonnal nem rendelkezik, de a tagok a tevékenység folytatását szolgáló vagyon létrehozása mellett dönthetnek, az alapító okiratban megjelölve a tagi hozzájárulás mértékét.

A tagokat korlátlan felelősség terheli, a vállalkozást szolgáló vagyon mellett saját vagyonukkal egyetemlegesen felelnek az esetleges adósságokért, az alapító egyezségben rögzített részesedések szerint. Jövedelmük után adót, szociális és egészségbiztosítási járulékot fizetnek.

A családi vállalkozás megszűnik és a cégjegyzékből kitörlik ha tagjainak több mint fele így  dönt, kilép vagy meghal.