A téves birtoklevelek kijavításáról, megsemmisítéséről

A téves birtoklevelek kijavításáról, megsemmisítéséről

„ Évekig elhúzódó eljárás után, végre kiállították a birtoklevelet a visszaszolgáltatott földterületre, de a telekeléshez szükséges dokumentáció elkészítésekor kiderült, hogy elírták a dűlő és a parcellaszámot. Mi a teendő ilyenkor?” –  kérdezi H.K. olvasónk.

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a megyei földosztó bizottságok által kiállított birtoklevél (titlu de proprietate) téves adatokat, elírásokat tartalmaz, különösen a parcella vagy a dűlő számának a tekintetében.

A kataszteri és telekkönyvi nyílvántartásba vétel engedélyezésére, átvételére és telekelésre vonatkozó új Szabályzat értelmében, amelyet a Kataszteri Hivatal 2014. évi 700-as számú Igazgatói Rendelete hagyott jóvá, az elírásokat tartalmazó birtoklevelek kijavítására lehetőség van közvetlenül a helyi telekkönyvi hivataloknál, sok esetben a hiba orvosolható  egy közigazgatási eljárás során, bírósági határozat nélkül.

A telekkönyvi hivatal, a megyei bizottság határozata alapján, kijavíthatja, módosíthatja a birtoklevelet, amennyiben az elírás a tulajdonos nevével, személyi számával, lakóhelyével, a parcella vagy a dűlő számával, a szomszédságokkal, a parcellák felületével vagy más olyan adatokkal kapcsolatos, amelyek nem befolyásolják a tulajdonosok jogosultságát vagy a visszaszolgáltatott teljes felület nagyságát (a birtoklevél számának, a kiállítás dátumának a kijavítása, stb.).

Az érdekelt személy bármikor kéréssel fordulhat a helyi földosztó bizottsághoz, az eljárás nincs határidőhöz kötve és illetékmentes. A helyi bizottság a kérést, csatolmányokkal együtt (eredeti birtoklevél, közjegyzői nyilatkozatok, jelentés, stb.) továbbítja a telekkönyvi hivatalnak, amely tanulmányozás után, jelentésben  javaslatot tesz a megyei bizottságnak az eszközölni kívánt módosításokkal kapcsolatban. 

Amennyiben a közigazgatási eljárás sikertelennek bizonyulna, peres eljárás útján kérhetjük a birtoklevél teljes vagy részleges megsemmisítését és a megyei földosztó bizottság kötelezését, hogy állítson ki egy új, ezennel a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazó birtoklevelet.

A bírósági eljárás illetékmentes és aránylag gyors, hiszen csak azt kell bizonyítanunk, hogy a birtoklevélen szerepelő adatok tévesek, illetve, hogy másnak nem szolgáltatták vissza a helyes adatokkal beazonosított telket. Erre hivatott a polgármesteri hivatal által kibocsátott tanúsítvány illetve egy topográfusi szakértői vélemény, amely tartalmazza a telek valós adatait, a helyes parcella és dűlőszám feltüntetésével. A per alatt a bíróság átiratot küld a telekkönyvi hivatalhoz, amely írásban igazolja, hogy a helyes parcella és dűlőszámmal beazonosított földterületre nem állították vissza a tulajdonjogot más személy javára.

Amennyiben a fent említett bizonyítékok alátámasztják az általunk felvázolt tényállást és jogi helyzetet, akkor a bíróság helyt ad kérésünknek és kötelezi a megyei bizottságot egy új, ezennel helyes birtoklevél kiállítására. Az elsőfokú határozat ellen 30 napon belül lehet fellebbezni.