Az egyéni vállalkozásról, vagyis a PFA

Az egyéni vállalkozás (întreprindere individuală) létesítését és engedélyezését a 2008. évi 44-es sz. sürgősségi kormányrendelet szabályozza, másik két vállalkozási forma, az engedélyezett magánszemély (PFA) illetve a családi vállalkozás mellett.

Az engedélyezett magánszemélyekhez hasonlóan, bármilyen gazdasági tevékenység folytatható ebben a formában, kivétel a szabad foglalkozások (liber profesionist) és olyan speciális törvényben szabályozott tevékenységek, amelyek esetében kötelező módon más vállalkozási formát szabályoz a törvény.

Az egyéni vállalkozás sem rendelkezik jogi személyiséggel, címzetese a cégjegyzékbe  való bejegyzéstől számítva rendelkezik kereskedői státussal.

Alapítója lehet azon magánszemély, aki:

  1. teljes cselekvőképességgel rendelkezik (betöltötte a 18. életévét),
  2. nem követett el a pénzügyi, könyvelési, vám vagy adótörvények által büntetett cselekedetet,
  3. székhellyel rendelkezik,
  4. saját felelősségre nyilatkozza, hogy eleget tesz az egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi törvényes előírásoknak,
  5. szakképesítése vagy szakmai tapasztalata van, amennyiben olyan gazdasági tevékenységet szeretne folytatni, ahol ezt a törvény feltételként rögzíti.

Első lépés a vállalkozás nevének való leellenőrzése és lefoglalása a székhely szerint hatáskörrel rendelkező cégjegyzéknél.

A bejegyzésre irányuló kéréshez csatolni kell a kérelmező személyi igazolványának/útlevelének a másolatát, a névfoglalót, az aláírási címpéldányt és a fenti követelmények teljesítését bizonyító dokumentumokat. A beiktatástól számított 3 napon belül a cégjegyzék elrendeli az egyéni vállakozás nyilvántartásba való vételét és engedélyezi a működését, kiállítva az erre vonatkozó bejegyzési bizonylatot.

A 2017 január 17.-től hatályba lépett törvényes rendelkezések korlátozzák a tevékenységi körök számát, így egy egyéni vállalkozás legtöbb 10 CAEN (TEÁOR) kódban feltüntetett gazdasági tevékenységet folytathat és legtöbb 8 alkalmazottat foglalkoztathat.

Szerződéses viszonyban állhat bármilyen természetes vagy jogi személlyel, más egyéni vagy családi vállalkozással illetve engedélyezett magánszeméllyel, ugyanakkor harmadik személyeknél alkalmazottként munkaviszonya lehet.

A többi egyszerűsített vállakozási formához hasonlóan az egyéni vállalkozás is egyszerűsített könyvelést vezet, nettó jövedelme után 16%-os adót, szociális és egészségbiztosítási járulékokat fizet és korlátlan felelősség terheli, vagyis a vállalkozás javai mellett a saját vagyonával is felel az esetleges követelésekért, károkért.

A vállalkozó halála esetén a vállalkozás tovább működhet, amennyiben a hagyatéki eljárás lebonyolítását követő 6 hónapon belül az örökösök erre vonatkozóan közjegyzői nyilatkozatban így határoznak. Több örökös esetén lehetőség van egy képviselő kinevezésére és a vállalkozás tevékenysége a továbbiakban családi vállalkozásként folytatható.

A 2017. évi 1-es számú törvény eltörölte az egyéni vállalkozások bejegyzésére vonatkozó illetékeket, így jelenleg az eljárás ingyenes!