Útmutató az alapítványok és egyesületek létrehozásához

     Ki alapíthat nonprofit szervezetet?

A 26-os számú 2000. évi alapítványokról és egyesületekről szóló Kormányrendelet előírja, hogy alapítványt létrehozhat egy vagy több román vagy külföldi állampolgársággal rendelkező magán- vagy jogi személy. Egyesületet legalább három alapító tag hívhat életre.

Eljárás lépésről – lépésre

  1. Bármilyen nonprofit szervezet létrehozásának első lépése a névfoglalás. A

névfoglalási nyomtatvány kitöltése mellett a kérelmezőt egy 36 lejes illeték kifizetésének a kötelezettsége terheli. Az Igazságügyi Minisztérium által kiállított névfoglaló egyszer meghosszabbítható 3 hónapra.

Figyelem! Magyar nyelven is lefoglalható az elnevezés, de biztosítani kell a román fordítást.

  1. A szervezet létrehozásának alapfeltétele a székhely. Csatolni kell a bérleti vagy

 haszonkölcsöni szerződést és az érvényes telekkönyvi kivonatot. Amennyiben a székhelyül szolgáló ingatlan egy tömbház lakás, szükséges a lakóközösség és a közvetlen szomszédok beleegyezése, aláírása is.

  1. A következő lépés az alapító okirat és statútum (alapszabályzat) szerkesztése,

amely az alapítvány esetében feltétlenül hiteles, közjegyzői okirat kell legyen, az egyesületé lehet közjegyzői vagy ügyvéd által ellenjegyzett dokumentum. A két okirat közötti lényegi különbség az, hogy az alapszabályzat elsősorban a működéssel kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti.

Tartalmi elemek:

  • Az alapító okiratnak tartalmaznia kell: az alapítók adatait és lakcímét, a szervezet létrehozására vonatkozó akaratnyilatkozatát és a kitűzött célokat, az elnevezést, a székhelyet, az időtartamot, amelyre létrehozták, az alaptőkét, az alapító tagok aláírását, az első vezető és ellenőrző szervek összetételét és a szervezet bejegyzésére meghatalmazott személy adatait.
  • Az utóbbi kettő kivételével, a semmisség jogkövetkezménye mellett, a statútumnak tartalmaznia kell az összes többi fent felsorolt tartalmi elemet, megjelölve a szervezet céljait és célkitűzéseit, a tagi viszony keletkezésének és megszűnésének a módját, a tagok jogait és kötelezettségeit, a szervezet pénzforrásait, a vezető és ellenőrző szervek hatáskörét és a szervezet felszámolása esetén, a javak rendeltetését.
  1. Az alapító okiratok aláírása és ellenjegyzése után jöhet az alaptőke folyósítása.

Egyesület létrehozásához egy minimum 200 lej értékű alaptőke szükséges, alapítványok esetében ez lényegesen nagyobb,  legalább a minimálbér (1250 lej) százszorosának megfelelő összeg, amely lehet egy jegyzett pénzösszeg vagy természetbeni hozzájárulás.

  1. Következő lépés az alapító tagok adóigazolásának a beszerzése, amely

kérelmezhető személyesen vagy meghatalmazott által, jelenleg ingyenes és a kibocsátástól számított 30 napig érvényes. Külföldi állampolgárok esetében elegendő egy erre vonatkozó közjegyzői, saját felelősségre tett nyilatkozat.

  1. A fent említett okiratokat egy 100 lejes bélyegilleték kíséretében az alapítvány/

egyesület székhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz kell benyújtani. Amennyiben a kérés megfelel a törvény által előírt feltételeknek, a bíró indokolt végzéssel elrendeli a szervezet nyilvántartásba vételét az alapítványok és egyesületek jegyzékébe.

A szervezet a bejegyzés pillanatától rendelkezik jogi személyiséggel.