A végrehajtási eljárás

„Az adós nem hajlandó a bírósági ítéletben megállapított tartozást kifizetni. Mitévő legyek, kihez fordulhatok?” – kérdezi olvasónk.

Amennyiben végrehajtható okirattal rendelkezünk (jogerős bírósági ítélet, közjegyzői okirat, váltó, csekk, stb) és az adós nem hajlandó teljesíteni a kötelezettségét, bírósági végrehajtóhoz fordulhatunk a követelés érvényesítése érdekében.

A végrehajtási eljárás a hitelező kérelmére indul. A végrehajtható okiratot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani az adós lakóhelye vagy székhelye, a végrehajtás alá vonható ingatlan helye vagy pedig a végrehajtás helye szerint illetékes önálló bírósági végrehajtóhoz.

Az eljárás során felmerülő költségeket (bélyegilleték, végrehajtó illetve ügyvédi honorárium, szakértő, fordító, tolmács díja, stb) a kérelmező megelőlegezi és utólag az adós viseli.

Csakis a biztos, esedékes és behajtható követelések képezhetik ezen eljárás tárgyát.

A bejegyzéstől számított 3 napon belül a végrehajtó a bírósághoz fordul, amely 7 napon belül jóváhagyja az eljárást. Ezt követően a végrehajtó értesíti az adóst a végrehajtási eljárásról, tudomására hozva, hogy kinek és milyen követelése van vele szemben, felszólítva őt a kötelezettség záros határidőn belül való teljesítésére.

Az adós kifogást terjeszthet elő a végrehajtó intézkedései és mulasztásai ellen.

A végrehajtási eljárás célja a hitelező követelésének a megtérülése, teljesítése. Ehhez a végrehajónak fel kell mérni az adós vagyoni helyzetét, megszerezve a szükséges információkat a különböző nyilvántartásokból illetve hatóságoknak, bankoknak, cégeknek küldött megkeresése révén.

Az eljárás foganatosítása és a végrehajható vagyontárgyak feltérképezése érdekében a végrehajtónak joga van behatolni az adós lakóhelyére, székhelyére, illetve a bíróság jóváhagyásával, harmadik személyek tulajdonában levő helyiségekbe is.

A pénzkövetelések behajtásának gyakori módja az adós bankszámlájának a letiltása, amikor a végrehajtó megkeresésére a bank átutalja az adós számlájáról az adósság összegét a végrehajtó letéti számlájára. Ugyanakkor letiltható a munkabér vagy a nyugdíj, amikor a munkaadó vagy a nyugdíjt folyosító hivatal havonta a letéti számlára utalja a törvény által levonható részt.

A végrehajtó az adós ingóságára (pld. gépjárművére), ingatlanára is folytathat végrehajtást, amikor a jogszabályi feltételek fennállása esetén ezek értékesítése végett árverést tűz ki.

A végrehajtási eljárás elindítható illetve folytatható az adós örököseivel szemben is.

A hitelezőnek aktívan részt kell vennie a végrehajtási eljárásban, ellenkező esetben az eljárás  elévül. A törvény 6 hónapos elévülési határidőt ír elő, amennyiben a hitelező hibájából ebben az időintervallumban egyetlen végrehajtási rendelkezés vagy ügylet sincs foganatosítva.

Ez nem tévesztendő össze a végrehajtási jog elévülésével, hiszen a követelés elévülési ideje alatt, amíg ez végrehajtható, újabb végrehajtási eljárás indítható el.