Hogyan szerezzünk védjegyoltalmat Romániában?

Szeretném a márkanevem, a logóm levédeni. Hogyan tudnám ezt megvalósítani?- kérdezi olvasónk.

Ha Önnek is van egy piacképes ötlete és nem szeretné, hogy mások visszaéljenek vele, akkor ne késlekedjen, hiszen ennek komoly anyagi kár is érheti, ah nem gondoskodik a védelméről. Egy márkát időbe telik felépíteni, ne hagyja, hogy mások megfosszák a megérdemelt erkölcsi és anyagi megbecsüléstől.

A védjegy egyértelműen és pontosan ábrázolható, lajstromozott megjelölés, amely az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, mások áruitól, illetve szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére szolgál.

A köznyelvben a védjegy iparjogi fogalom helyett főleg a márka, márkanév, brand, logo elnevezéseket használják, amelyek viszont közgazdasági fogalmak.

Az ábrázolás szerint a márka lehet verbális, amennyiben standard karakterekkel írt elnevezést tartalmaz, figuratív, ha az egy ábra, betűk, számok nélkül, kombinált, ha különleges karaktereket, akár színeket vagy egy elnevezést és ábrát is tartalmaz és lehet tridimenzionális is, amennyiben a termék vagy a csomagolás formáját jelképezi.

Védjegybejelntési kérelem benyújtható elektronikus formában, a www.osim.ro oldalon vagy postai úton, a formanyomtatvány papíron történő kitöltésével.

Csak a megkülönböztetésre alkalmas megjelölések tudják betölteni a védjegy funkciót. Annak érdekében, hogy a megjelölésünk ne legyen azonos vagy összetéveszthető más, korábbi védjeggyel, még a kérelem benyújtása előtt tanácsos leellenőrizni a már lajstromozott védjegyeket tartalmazó adatbázist.

A kérelem benyújtható természetes vagy jogi személy által, személyesen vagy megbízott szakember képviseletében. Azonban aggodalomra semi ok, minden esetben a bejelentőként feltüntetett személy lesz a védjegy tulajdonosa. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, a megjelölést és ennek típusát illetve, hogy milyen árura és szolgáltatásra vonatkozóan óhajtjuk az oltalmat. A Nizzai Osztályozás tartalmazza mindazokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre védjegyoltalom igényelhető.

A kérelemhez csatolni kell a benyújtási (48 lej)  illetve a kiközlési díj kifizetését igazoló nyugtát, amely fehér-fekete márka esetén 143 lej, színes védjegynél pedig 475 lej. A lajstromozási kérelem ellen felszólalás nyújtható be a Szellemi Tulajdonjogi Hivatalos Közlönyben való kiközléstől számított 2 hónapon belül. Az érdemi megvizsgálásra vonatkozó díj mértéke függ a márka típusától (523 – 1046 lej) és a megjelölt áruk és szolgáltatások számától, minden hozzáadott osztály esetén plusz 238 lejjel terhelve az igénylőt. A hivatal a kiközléstől számított 6 hónapon belül érdemben megvizsgálja a kérelmet és amennyiben megfelel a törvényes követelményekenek, a védjegy lajstromozásra kerül. A védjegyoltalom a lajstromozással keletkezik, de mindig a bejelentés napjára visszaható hatállyal.

Romániában a lajstromozási időtartam átlag 9 hónap, hiánypótlás igénylése esetén, akár hosszabb időre is elhúzódhat.

Egy lajstromozott védjegy oltalmi ideje a bejelentési kérelem bejegyzésétől számított 10 év. Az oltalom további 10 éves időtartamra, korlátozás nélkül megújítható. A védjegy abban az országban élvez oltalmat, ahol a lajtsromozás történt, igényelhető országos, uniós illetve nemzetközi szinten.