A technikai munkanélküliségről
(somaj tehnic)

A technikai munkanélküliségről (somaj tehnic) és a rendkívüli állapot idejére érvényes 75%-os juttatásról.

2020 március 21-én lépett hatályba a 30-as számú Sürgösségi Kormányrendelet, amely szabályozza, hogy milyen feltételek mellett részesülhetnek a koronavírus járvány hatására tevékenységüket megszakítani vagy csökkenteni kényszerült munkaadók a technikai munkanélküliség (somaj tehnic) által nyújtott lehetőségekben, amely a munkaadó és a munkavállaló érdekeit hivatott védeni egyaránt.

Mindazon cégek amelyek a járvány következtében kénytelenek a tevékenységüket megszakítani vagy csökkenteni, egyoldalú határozattal felfüggeszthetik az alkalmazottak munkaszerződésétmunkatörvénykönyv 52.cikkelye, első bekezdésének, c pontja alapján. Ebben az esetben, a járvány megfékezése érdekében kihirdetett rendkívüli állapot idejére, a munkavállalók jogosultak a munkabérüknek a 75%-át kitevő juttatásra, amelyet az állam a munkanélküliségi biztosítási költségvetésből áll. A juttatás tényleges összege nem haladhatja meg a 2020-as évi 6-os számú törvény által rögzített 5.429 lej értékű bruttó átlagfizetés 75%-át, tehát a 4.071,75 lejt.

A rendelet által nyújtott lehetőségekben részesülhetnek azon munkaadók akik teljesítik a következőkben felsorolt feltételek valamelyikét:

  1. hatósági döntés következtében, a rendkívüli állapot idejére, kényszerülnek a

tevékenységüket teljes mértékben vagy részben megszakítani és rendelkeznek szükségállapoti tanúsítvánnyal (pld. oktatási állami és magán intézmények, vendéglők, szállodák, turisztikai ügynökségek, szerencsejáték szervező társaságok, szállodák, szépségszalonok, különböző eseményszervező cégek, stb.).

  1. a koronavírus járvány következtében csökkentik a tevékenységüket és nem

rendelkeznek az összes alkalmazott bérének kifizetésére szükséges pénzforrással. Ebben az esetben viszont az állam  az aktív munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak legfeljebb 75%-nak a juttatását fedezi csak. A munkaszerződésnek aktívnak kell lennie a sürgösségi kormányrendelet hatályba lépésekor, tehát 2020 március 21-én. A juttatás folyósítása egy saját felelőségre tett nyilatkozat alapján történik, amiből ki kell derüljön, hogy a nyilatkozást megelőző hónapban a munkaadó bevétele legalább 25%-al csökkent a január-februári hónapok átlag inkasszóihoz viszonyítva és a munkaadónak nincs anyagi lehetősége, pénzforrása az összes alkalmazott bérének a kifizetésére.

            A juttatás mindkét esetben adó és járulékköteles, amit a munkaadónak kell visszatartania és kifizetnie a folyósítást követő hónap 25-ig.

            A juttatás folyósításának érdekében követendő eljárás lépései:

  • a munkaszerződés felfüggesztése a munkatörvénykönyv 52(1), c pontja alapján,
  • az igénylő kérésének elektrónikus úton való bejegyzése a cég székhelye szerint illetékességgel rendelkező megyei/bukaresti munkaerő elosztó ügynökséghez.  Csatolni kell az érintett alkalmazottak névsorát a 3-as számú mellékletben előírtak szerint.

A juttatás folyósítása a dokumentumok beküldését követő 30 nap után esedékes.

A törvény nem hagyja figyelmen kívül a munkaadói státussal nem rendelkező egyéb vállalkozókat sem, mint például az engedélyezett magánszemélyeket (PFA) vagy egyéni vállalkozásokat. Az ő esetükben ha hatósági döntés következtében kénytelenek teljesen vagy részlegesen megszakítani a tevékenységüket, akkor a rendkívüli állapot idejére jogosultak a 2020-as évre megállapított alap bruttó minimálbérrel megegyező juttatásra (2230 lej), ami az állami költségvetésből kerül kifizetésre és úgyszintén adó és járulékköteles.

A sportszerződések ideiglenes felfüggesztése esetén a sportolók, edzők, orvosok, orvosi asszissztensek, masszőrok, kinetoterapeuták és kutatók a jövedelmük 75%-ra jogosultak, ami viszont nem haladhatja meg a bruttó átlagfizetés 75%-át, tehát a havi 4.071,75 lejt és úgyszintén adó és járulékköteles.

A kormányrendelet még számos kérdésben nem eléggé világos, utólagos pontosításra, kiegészítésre vagy módosításra szorul. Ismeretlen még a szükségállapoti tanúsítvány kibocsátásával kapcsolatos eljárás, nem tudni még kik és milyen feltételek teljesítése mellett igényelhetik. Úgyszintén nem tiszta, hogy mi történik a 4-nél kevesebb alkalmazottal rendelkező vállalkozások esetében, részesülhetnek-e vagy sem a törvény előírásaiban a 2. pont alapján, amikor az állam az alkalmazottak legfeljebb 75%-nak a bérét fedezi. Az 1, 2 vagy 3 alkalmazottal rendelkező társaságok esetében mit jelent a 75%? Viták merülhetnek fel az „inkasszó” csökkenésének a meghatározása illetve az „aktív” munkaszerződések körül is és, nem utolsó sorban, a törvény nem rendelkezik szabadfoglalkozást folytató, speciális törvény alapján tevékenykedő személyekről, így nem tudni, hogy részesülhetnek vagy sem ezen előírásokban az ügyvédek, gyógyszerészek, pénzügyi tanácsadók.