A műszaki munkanélküliségre (somaj tehnic) vonatkozó legújabb módosítások

A március 30-án hatályba lépett 32-es számú Sürgösségi Kormányrendelet módosította és kiegészítette a műszaki, technikai munkanélküliségre (şomaj tehnic) vonatkozó előírásokat.

Amint tudjuk, a 30-as számú Sürgősségi Kormányrendelet előírta, hogy mindazon cégek amelyek a járvány következtében kénytelenek a tevékenységüket teljes mértékben vagy részben ideiglenesen megszakítani vagy csökkenteni, egyoldalú határozattal felfüggeszthetik az alkalmazottak munkaszerződésétmunkatörvénykönyv 52.cikkelye, első bekezdésének, c pontja alapján. Ebben az esetben, a járvány megfékezése érdekében kihirdetett rendkívüli állapot idejére, a munkavállalók jogosultak a munkabérüknek a 75%-át kitevő juttatásra, amelyet az állam a munkanélküliségi biztosítási költségvetésből áll. A juttatás tényleges összege nem haladhatja meg a 2020-as évi 6-os számú törvény által rögzített 5.429 lej értékű bruttó átlagfizetés 75%-át, tehát a 4.071,75 lejt.

Az új szabályozás értelmében a rendkívüli állapot idejére az alkalmazottak részesülnek az előírt juttatásban, amennyiben a munkaadó a koronavírus járvány következtében csökkenti vagy ideiglenesen megszakítja a tevékenységét. Elegendő a  munkaadónak egy saját felelősségre tett nyilatkozata, az új rendelkezés eltörölve a bevétel csökkenésére vonatkozó 25%-os korlátot és az alkalmazottak számára vonatkozó felső 75%-os határt is. Továbbá nem szükséges a szükséghelyzeti tanúsítvány birtoklása sem!

A juttatás továbbra is adó és járulékköteles, amit a munkaadónak kell visszatartania és kifizetnie a folyósítást követő hónap 25-ig.

Amennyiben egy alkalmazott több egyéni munkaszerződéssel rendelkezik és a rendkívüli állapot következtében mindegyiket felfüggesztették, akkor az illető jogosult a 75%-os állami juttatásra és ennek a mértékét a legelőnyösebb munkaszerződéshez kell viszonyítani.

Amennyiben a rendkívüli állapot ideje alatt a több munkaszerződésből egy teljes normás, munkaidős szerződés továbbra is aktív marad, akkor az illető alkalmazott nem jogosult a juttatásra.

Feltevődik az a kérdés, hogy mi történik azon több munkaszerződéssel rendelkező alkalmazott esetében, akinek egy nem teljes normás, hanem egy fél normás szerződése aktív, részesülhet-e a szóban forgó juttatásban? Nem tudni, hogy a törvényhozónak mi volt a konkrét szándéka, de szerintem a jelenlegi megfogalmazás lehetőséget nyújt a juttatás igénylésére abban az esetben is ha egy fél normás munkaszerződés aktív és a többi pedig fel van függesztve.

A törvény megengedi, hogy egy magasabb fizetéssel rendelkező alkalmazott esetében, a munkaadó kipótolja  a juttatást az alkalmazott alapbérének a 75%-ig, amennyiben ezt a költségvetése lehetővé teszi. Ezt lehetőségként és nem kötelezettségként írja elő a törvény és elképzelhető, hogy a későbbiekben ezen kitétel több munkaügyi per jogalapját fogja képezni, hiszen sok esetben értelmezhető lesz, hogy a munkáltató költségvetése lehetővé tette vagy sem a juttatás emelését.

Eljárás

Cégek esetében a jutattás igényléshez a kérést elektronikus úton kell bejegyezni a cég székhelye szerint illetékességgel rendelkező megyei/bukaresti munkaerő elosztó ügynökséghez (AJOFM).  Csatolni kell a munkaadó ügyvezetője vagy törvényes képvislője által aláírt:

  • kérést,
  • a saját felelősségre tett nyilatkozatot és
  • az érintett alkalmazottak névsorát.

A munkaerő ügynökségek honlapján tisztán és érthetően fel van tüntetve az eljárás és a szükséges dokumentumok illetve a határidők is, a márciusi periódusra április 1-től nyújthatók be a kérések, áprilisra pedig május 1-től.

A juttatás folyosítására vonatkozó határidő módosult, a dokumentumok beküldését követő 30 napról 15 napra. A munkaadó köteles a juttatást a folyósítástól számított 3 napon belül az alkalmazottnak átutalni.

Az engedélyezett magánszemélyek (PFA), egyéni vállalkozók (II, IF), szabadfoglalkozásúak, más szerződés alapján dolgozó személyek és szerzői jogokból származó jövedelemmel rendelkező személyek is részesülhetnek a bruttó átlagfizetés 75%-val megegyező állami juttatásban, amennyiben a rendkívüli állapot következtében megszakították a tevékenységüket. Sajnos a törvény fogalmazása itt hiányos, utólagos módosításra és pontosításra szorul, hiszen a rendelet csak a tevékenység megszakítása esetében írja elő ezt a lehetőséget, anélkül, hogy megjelölné, hogy ezalatt teljes, részleges megszakítást vagy a tevékenység csökkentését is érthetjük. A jelenlegi megfogalmazásban az egyéni vállalkozók hátrányos helyzetbe kerülnek a cégekhez képest, hiszen a márciusi periódusra csakis akkor igényelhetik a juttatást ha teljes mértékben megszakították a tevékenységüket.

A kérvényt a Megyei Kifizetési és Szociális Ellenőrző Hivatalhoz (AJPIS) kell elektronikusan beküldeni, csatolva a kérelmező személyi igazolványát és a saját felelősségre tett nyilatkozatot. A hivatal a dokumentumok beküldésétől számított 10 napon belül folyósítja a juttatást.