A munkaviszony felmondása az alkalmazott személyével összefüggő indokok miatt

A munkaviszony felmondása az alkalmazott személyével összefüggő indokok miatt

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2003. évi 53-as számú törvény 61. cikkelyének értelmében a munkaszerződés felbontható az alkalmazott személyével összefüggő indokok miatt amennyiben:

  1. a munkavállaló elkövet egy súlyos vagy ismételt fegyelmi vétséget vagy megszegi a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségeit,
  2. ellene 30 napnál tovább tartó előzetes letartóztatást vagy házi őrizetbe vételt rendeltek el,
  3. orvosszakértő olyan fizikai/pzsihés alkalmatlanságot állapított meg, amely lehetetlenné teszi a mukahelyi kötelezettségek teljesítését,
  4. a munkavállaló szakmailag nem megfelelő.

Gyakorlatban különös odafigyelést igényel a munkaviszonynak az a) és a d) pontban rögzített indok alapján történő felbontása, mivel ezen esetekben az elbocsátási határozatot kötelező módon meg kell előznie egy fegyelmi eljárásnak (a) illetve egy szakmai kiértékelésnek (b).

  1. A fegyelmi vétség alatt a munkával kapcsolatos olyan vétkes cselekedetet vagy az

alkalmazott olyan mulasztását értjük, amely által a munkavállaló megszegte a törvényes előírásokat, a belső szabályzatot, az egyéni vagy kollektív munkaszerződést vagy  feletteseinek a törvényes rendelkezéseit.

Mivel a törvény nem határozza meg, hogy pontosan mi minősül súlyos fegyelmi vétségnek, a kötelező előzetes fegyelmi eljárás keretén belül a munkáltatóra hárul a vétség súlyosságának a megállapítása, figyelembe véve az elkövetés körülményeit, a következményeket, a munkavállaló magatartását és az alkalmazottal szemben kirótt esetleges előző fegyelmi rendelkezéseket.

A fegyelmi eljárás mulasztása a felmondás jogellenességét és a határozat semmisségét vonhatja maga után.

A joggyakorlatban indokolt felmondásnak számít például a munkahelyről való ismételt (elegendő kettő) késés, ismételt igazolatlan hiányzás, ittas állapot vagy munkaidő alatti alkohol fogyasztás.

Az eljárás szabályszerűségére tekintettel, a munkáltató köteles írásba foglalni az indokolt felmondási határozatot a tudomásszerzéstől számított 30 naptári napon belül, illetve az elkövetésétől számított legtöbb 6 hónapon belül.

  1. az alkalmazott szakmai felkészültségét a ténylegesen betöltött munkahelyi

hatáskörhöz, kötelezettségekhez és a munka jellegéhez kell viszonyítani.

A munkaviszony ezen a jogalapon való felbontásához nem szükséges semmilyen kár bekövetkeztének a bizonyítása, viszont kötelező az alkalmazott előzetes szakmai kiértékelése a kollektív munkaszerződésben vagy a belső szabályzatban előírt eljárás betartásával. Az elbocsátásra vonatkozó határozatot a felmondási ok megállapításától számított 30 napon belül kell megszerkeszteni.

        Ne feledjük, hogy a munkaviszony egyoldalú felmondása a végső rendelkezés, amelyhez csak akkor folyamodjunk, ha az indokok tényleg súlyosak és bizonyíthatóak. Az eljárás betartásának kiemelt jelentősége van, mivel egy jogtalan elbocsátó határozat megsemmisítése esetén, a bíróság elrendelheti az alkalmazott korábbi munkakörébe való visszahelyezését és a kimaradt juttatások kifizetését.